เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยนทันที

เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยนทันที

หยุด 4 อย่าง

  1. หยุดคาดหวังการเอาอก เอาใจจากผู้อื่น
  2. หยุดคาดหวังบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือ
  3. หยุดคาดหวังคำสรรเสริญ
  4. หยุดอยาก .. ให้ใครเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ เราควบคุมใครไม่ได้นอกจากตัวเอง

#Switch